Rreth VllesaPagesa

Vllesa-CO Sh.P.K. është themeluar në vitin 2004 dhe është i pari Institucion Financiar J.B. i themeluar në Kosovë dhe i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK) në kryerjen e shërbimeve financiare, shërbimin e pagesave dhe transferimin e parave.

  • Shërbimin e pagesave (në mbi 80 degë në Kosovë dhe me anë të kuletës digjitale VllesaWallet)
  • Transferimin ndërkombëtar të parave (përmes RIA Money Transfer)
  • Rimbushjen e telefonit mobil, Internetit dhe TV, etj (Ipko, Vala, Kujtesa)

Më shumë se një kompani

Ne punojm për ju

Pagesa të shpejta

Shërbimi në lokacionet e VllesaPagesa kryhet shpejtë dhe pa pritje.

Provizionet më të lira

Pagesat dhe transferet në VllesaPagesa kushtojnë më lirë se kudo tjetër.

Mbi 80 lokacione në Kosovë

udo që të ndodheni një nga lokacionet tona do ta keni shumë afër.

VLLESAPAGESA NDËR VITE

Në shtator të vitit 2020 Vllesa-CO licencohet nga Banka Qendore e Kosovës si Institucion Financiar për Emetimin e Parasë Elektronike, me këtë rast ndërton Instrumentin më të avancuar të pagesave dhe transfereve me emrin VllesaWallet.

Në Tetor të vitit 2019 Vllesa-CO ndryshon llogon dhe emrin tregtar në vllesapagesa.

Në dhjetor të vitit 2019 Vllesa-CO nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Kujtesa në ofrimin e shërbimit të pagesës për platformën Kujtesa.

Në vitin 2016 Vllesa-CO ka arritur që në të gjithë territorin e Kosovës të hapë rreth 50 degë, me gjithsej mbi 70 të punësuar duke u bërë kështu njëri nga promotorët e zhvillimit ekonomik në vend dhe hapjes së vendeve të punës.

Në Dhjetor të vitit 2015 Vllesa-CO u autorizuar në shitjen e produkteve të Telekomit të Kosovës (rimbushjen e telefonave mobil Vala).

Në mars të vitit 2014 Vllesa-CO arriti marrëveshje dhe me operatorin e telefonisë mobile IPKO për shitjen e produkteve të saj në disa degë të Vllesa-CO.

Në vitin 2013 u arrit marrëveshja me Korporatën Energjetike për Distribuim dhe Shpërndarje (KEDS tani KESCO) dhe me Ujësjellësin Rajonal Prishtina (KUR) për realizimin e pagesave në të mirë të këtyre kompanive, duke ju ofruar qytetarëve shërbimin e pagesave pa provizion.

Në vitin 2010 Vllesa-CO u autorizuar nga RIA Transfer Parash në ofrimin e shërbimit të Transfereve Ndërkombëtare të Parave nga më shumë se 447,000 agjentëve në të gjithë botën, duke rritur në vazhdimësi besimin e qytetarëve për kryerjen e transaksioneve financiare.

Vllesa-CO Sh.P.K. është themeluar në vitin 2004 dhe është i pari Institucion Financiar J.B. i themeluar në Kosovë dhe i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK) në kryerjen e shërbimeve financiare përkatësisht shërbimin e pagesave.